ĐH SPKT Vĩnh Long: Thông báo xét tuyển ĐH ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông 2018

ĐH SPKT Vĩnh Long: Thông báo xét tuyển ĐH ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông 2018 tại TP. Hồ Chí Minh
ĐH SPKT Vĩnh Long: Thông báo xét tuyển ĐH ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông 2018 tại TP. Hồ Chí Minh
Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Đại Học hệ VLVH năm 2018 đối với ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông như sau:

1. NGÀNH ĐÀO TẠO: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIAO THÔNG.

2. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN ĐÀO TẠO:
2.1. Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương: Thời gian đào tạo 4 năm.
2.2. Có bằng tốt nghiệp trung cấp(đúng ngành đào tạo): Thời gian đào tạo khoảng 3 năm.
2.3. Có bằng tốt nghiệp cao đẳng: Thời gian khoảng 2 năm.
2.4. Có bằng tốt nghiệp đại học khác chuyên ngành đăng ký: Thời gian đào tạo khoảng 2,5 năm.
Ghi chú:
- Các đối tượng ở mục 2.2; 2.3; 2.4: nhà trường sẽ xét bảo lưu một số khối lượng kiến thức môn học/ học phần mà người học đã tích lũy trước đó.
- Nhà trường đào tạo theo học chế tín chỉ, sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ được xét tốt nghiệp ra trường.

3. HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Xét tuyển.

4. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:
4.1. Đại học VLVH:
Người dự tuyển phải hội đủ các điều kiện sau đây:
a). Đối tượng tốt nghiệp THPT:
- Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp  tạm thời (đối với thí sinh thi THPT).
- Tổng điểm 03 môn học lớp 12 (theo tổ hợp xét tuyển) đạt từ 12 điểm trở lên.
- Tại thời điểm xét tuyển bản thân không bị truy cứu trách nhiệm hình sự .
b). Đối tượng tốt nghiệp TC, TCN:
- Có bằng tốt nghiệp TC, TCN  đúng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển.
- Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
- Có bảng điểm toàn khoá học TC, TCN (để xét tuyển và xét miễn giảm).
4.2. Đại học liên thông từ CĐ và CĐN:
Người dự tuyển phải hội đủ các điều kiện sau đây:
- Có bằng tốt nghiệp CĐ, CĐN đúng ngành hoặc ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển.
- Có bảng điểm toàn khoá học.
Ghi chú: Thí sinh đã có bằng đại học, có nguyện vọng đăng ký học đại học ngành khác tại Trường Đại học SPKT Vĩnh Long sẽ được xét tuyển thẳng.

5. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ LỆ PHÍ:
-  Xét tuyển vào các đợt tháng 3, 4,10,11 trong năm.
-  Địa điểm học: TRUNG TÂM GDTX TÔN ĐỨC THẮNG.
Số 37/5 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
-  Lệ phí: 300.000 đồng/hồ sơ.

6. VĂN BẰNG SAU TỐT NGHIỆP: Cấp bằng Kỹ sư hoặc Cử nhân.

7. HỒ SƠ XÉT TUYỂN BAO GỒM:
- Hồ sơ đăng ký dự thi/dự tuyển: 01 bộ hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu của Trường Đại học SPKT Vĩnh Long (nội dung theo danh mục in trên bìa hồ sơ)
- Nơi phát và nhận hồ sơ tại TP.HCM:
Phòng X14, TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TÔN ĐỨC THẮNG
Số 37/5 Ngô Tất Tố, Phường 21, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
Hotline: 0966363010 (Thầy Cường)