THÔNG BÁO – Họp chuyên môn thang 12/2017


Nhằm đánh giá hoạt động dạy – học trong thời gian qua, để khắc phục những tồn tại và phát huy các mặt tích cực; Trung tâm GDTX Tôn Đức Thắng thông báo về việc tổ chức họp giáo viên, sinh hoạt tổ chuyên môn như sau:
1/. Thành phần dự họp:
- Tất cả giáo viên, cán bộ phụ trách lớp học
2/. Thời gian – địa điểm:
- Chủ nhật, ngày 17/12/2017,
 Vào lúc lúc 8 giờ 00: Giáo viên, CBPT
- Địa điểm: 37/3 – 37/5 Ngô Tất Tố, P. 21, Q. Bình Thạnh
Đề nghị các cán bộ phụ trách, giáo viên và các phòng chức năng của trung tâm nghiêm túc thực hiện tinh thần thông báo này.