THÔNG BÁO Về việc tham gia đi bộ gây quỹ Xóa đói giảm nghèo

- Theo tinh thần triển khai cuộc vận động tham gia đi bộ gây quỹ Xóa đói giảm nghèo và quỹ vì người nghèo do Ủy ban Nhân dân Phường 21 – Quận Bình Thạnh tổ chức.

- Ban Giám đốc Trung tâm GDTX Tôn Đức Thắng thông báo đến toàn thể Cán bộ nhân viên và giáo viên cơ hữu như sau:
- Sáng ngày 25/4/2015 toàn thể Cán bộ nhân viên (kể cả nhân viên thời vụ) và giáo viên cơ hữu có mặt trước 5g30 tại Trung tâm GDTX Tôn Đức Thắng để tham gia đi
bộ gây Quỹ Xóa đói giảm nghèo và Quỹ vì người nghèo do Ủy ban Nhân dân Phường 21 – Quận Bình Thạnh tổ chức.
- Sau khi tham gia đi bộ tất cả Cán bộ nhân viên, giáo viên cơ hữu về Trung tâm dự họp giao ban tháng 4/2015 lúc 8g30.
Đề nghị toàn thể Cán bộ nhân viên, giáo viên cơ hữu của Trung tâm thực hiện đúng tinh thần thông báo này.

Chi tiết văn bản đính kèm