Khóa học quản lý mầm non tại Tp.HCM

Khóa học quản lý mầm non là chương trình nhằm bồi dưỡng, phát triển kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý mầm non trong môi trường có nhiều thay đổi, biết gắn tầm nhìn với hành động, phát huy những giá trị của tổ chức và xã hội theo định hướng đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT, nâng cao chất lượng GD&ĐT phục vụ công cuộc đổi mới phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Chương trình đào tạo

1.   LớpQuản lý mầm non
2.   Thời gian đào tạo3 tháng
3.   Trình độ đào tạoSơ cấp
4.   Đối tượng tuyển sinhTốt nghiệp THPT, TCSP Mầm non
5.   Khối tượng kiến thức 

Giới thiệu chương trình

Khóa học quản lý mầm non nhằm bồi dưỡng, phát triển kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý mầm non, phát triển năng lực của cán bộ quản lý về lãnh đạo và quản lý mầm non nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.
Chương trình mang tính ứng dụng, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm được những vấn đề lý luận nền tảng chung về quản lý giáo dục và những kỹ năng quản lý các lĩnh vực hoạt động cụ thể của trường mầm non.

Mục tiêu đào tạo của khóa học quản lý mầm non

Phát triển năng lực cho cán bộ quản lý mầm non về lãnh đạo và quản lý trường học, nắm vững nội quy, quy định của trường Mầm non, phát huy những giá trị của nhà trường và xã hội cho sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo.
  • Về kiến thức
    • Quán triệt các quan điểm, đường lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội, phát triển GD&ĐT trong bối cảnh hội nhập quốc tế theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam.
    • Có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào công tác quản lý và điều hành trường Mầm non.
  • Về kỹ năng: Tăng cường năng lực lãnh đạo CBQL trường mầm non nhận thức được sứ mạng, xây dựng được tầm nhìn, biết chọn lựa mô hình và phong cách lãnh đạo phù hợp với vị trí công việc được giao trong điều kiện cụ thể của mỗi nhà trường.
  • Về thái độ: Với kiến thức, kỹ năng quản lý giáo dục tiếp thu được, mỗi cán bộ quản lý mầm non tự học, phát triển năng lực bản than theo xu thế chung của xã hội.
ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH HỒ SƠ VÀ HỌC
Cơ sở 1: Phòng tuyển sinh số 03. Số 37/5 Ngô Tất Tố – phường 21- Quận Bình Thạnh – Thành Phố Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: Phòng tuyển sinh . Số 153/1 – Võ Văn Ngân – P.Linh Chiểu – Q.Thủ Đức – Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0981 194 334  – 028 777 03 666